Tehetséggondozás

Gyuri egy hónap alatt tanult meg bámulatos szépen gregoriánt énekelni. Kellett egy színdarabhoz, amiben ő játszott. Emellett, vagy evvel együtt egészen jó színvonalú elektronikus zenéket szerzett. Szintén jó színvonalú elektronikus grafikákat meg festményeket is csinált. Egyszer csak beleszeretett a slackline-ba. Napok alatt két-három méter magasan kifeszített slackline-on sétált már. Később slackline távolsági rekordot állított fel.

 

Gyuri nem ragadt le, nem tudott leragadni egyetlen egy tevékenységnél sem, egyetlen képesség kibontakoztatásánál sem. Mindegyik tevékenységformában rövid idő alatt kiválóan teljesített, mikor arra fordította a figyelmét. A Gyuriban működő ellenállhatatlan belső késztetés, a drive nem kötődött egyetlen tevékenységhez. Ugyanaz a drive működik benne – bármihez is kezd.

Viszont állandóan kell, hogy keressen és találjon valami „terepet”, ahol az ellenállhatatlan belső késztetése, a drive-ja hasznosulni, érvényesülni tud. (T.i. ellenkező esetben ez a drive romboló erővé is képes válni …)

Utoljára azt hallottuk Gyuriról, hogy bálnákat véd a Greenpeace keretein belül. Nem hagyja nyugodni az a hajtóerő.

 

 

Szerintünk a tehetség

egyrészt           különös képességet

másrészt          e képesség kibontakoztatását segítő hajtóerőt

jelent.

 

Azaz, aki

egyrészt           különös képesség(ekk)el

másrészt          e képességek kibontakoztatását segítő hajtóerővel

rendelkezik, az tehetségnek tekintendő.

Atipikus tehetségnek.

 

Aki különös képességeire valamint drive-jaira ráismer és szándékoltan igyekszik felügyelni azok érvényesülését – saját szuverenitását bontakoztatja, építi.

Mikor az iskola támogatja diákjai szuverenitás-törekvéseit, egyúttal támogatja tehetségeik, atipikus tehetségeik érvényesülését is:

  • mikor a diákok számára személyre szabott tanulási/haladási utakat dolgoz ki (velük együttműködve)
  • mikor támogatja, hogy a diákok érdeklődéseik mentén válasszanak projekteket
  • mikor a projektkínálatba olyan projekteket szervez be, amelyek a diákok adott időben megjelenő érdeklődéseikre reflektálnak
  • mikor a diákok megélései, tapasztalásai alapján azonosítja és tanúsítja a bennük újonnan megjelenő vagy a korábbiakhoz képest fejlettebb formát mutató tudás-, képesség- illetve készség-elemeket (kompetenciákat)
  • mikor támogatja, hogy a diákok egyre inkább legyenek képesek önnön fejlődésük tanújává válni – az ehhez szükséges kiterjesztett tudatosságot fejleszteni.

… egyre inkább azt tekintjük okos embernek, aki ugyan pontosan tudja, hogy a jövő kiszámíthatatlan, mégis képes valamennyire előre alkalmazkodni hozzá, anélkül, hogy tudná, konkrétan mihez. (Mérő László)