Alternatív megközelítések

Hanyadikos vagy?
Attól függ, melyik tantárgyból.

 

… azt kell megtanulnom, hogy mit csináljak akkor, amikor nem tudom, hogy mit csináljak. És ez nem valaminek, bárminek a tudása, hanem egy gondolkodásmód.  (dr.Gyarmathy Éva)

 

Minden mindennel összefügg. A tudásunk sokszor inkább afféle kibogozhatatlan szalmakazal, mint szépen fonott kosár. A tudomány a szalmaboglyát csomókba szedi és rendezi, hogy az ismeretek kévéihez, használhatóbb tudáshoz jussunk. (dr.Gyarmathy Éva)

 

projektalapú oktatásszervezés

az iskola tanítási órák helyett projektfoglalkozásokat szervez

a projektek tantárgyakon és évfolyamokon átívelő aktivitásokat valósítanak meg

  • a projektekben megéltek, tapasztaltak alapján kerülnek azonosításra és tanúsításra az újonnan megjelenő vagy fejlődött kompetenciák
  • a tanúsított kompetenciák alapján kerülnek megállapításra a tantárgyi osztályzatok, ezek kerülnek a bizonyítványba
  • nincs pótvizsga, nincs évfolyamismétlés
  • projektek megvalósulhatnak egy adott csoporton belül, de csoportok szerveződhetnek adott projektekre is

 

személyre szabott oktatásszervezés

a tanulók egyénileg választják meg

  • a saját tanulási/haladási útjukat
  • mely projekteket „vesznek fel”.

 

Az alternatív megközelítések a jelenlegi törvényi szabályozásnak megfelelően, az EMMI által 2020. július 21-én kelt határozatában engedélyezett egyedi megoldások alkalmazásával valósulnak meg.