Élményalapú tanulás

Múlt héten elkezdett érdekelni az elektromosság. Amikor egy szemöldökcsipesz két szárát egy konnektorba illesztetted szerencsére megijedtél a szikrázástól és azonnal elkaptad a kezed. Utólag azt mondtad, hogy a megijedésed elég volt ahhoz, hogy ne kísérletezz egyedül az elektromossággal, de továbbra is szeretnél vele kísérletezni. Peti szerette volna, hogy megértsd a helyzet veszélyességét ezért azt kérte írd le tízszer, hogy “Az elektromosság nem játék” Miután egyszer leírtad, a második mondatod az volt, hogy “Az elektrom a kedvencem.” (7 éves ZK diák)

… kizárólag az a tanulás befolyásolja jelentősen az ember viselkedését, mely felfedezésen alapul, és amely belső igényt elégít ki … (Carl Rogers)

 

Menekülj onnan, ahol untatnak! (Mérei Ferenc)

 

Diákjaink önállóan és szabadon választhatnak az iskola mindenkori projektkínálatából. Így olyan projektekben vehetnek részt, melyek vagy érdeklik őket, vagy fontosnak tartják azokat valami miatt.

És ha nem tudja valaki, hogy valójában mi is érdekli őt?

Akkor segítünk, hogy különféle tevékenységekbe belekóstolhasson – és ami elragadja őt, nos, az biztosan érdekli is.

 

Nem TUDOM hogy mi történik velem, inkább csak TAPASZTALOM. (ZK-s diák)

A dolgok találnak meg engem. (ZK-s diák)

Amerre a gondolataim haladnak, előbb, vagy utóbb az így megvalósul. Így, vagy úgy. (ZK-s diák)

Ha eltökélten hiszek egy dologban, hozzá tudom szoktatni magam, hogy elérjem. (ZK-s diák)

Megfigyelem a világot, elméleteket gyártok, és rájövök, hogy alapvetően jól látom a dolgokat. (ZK-s diák)

 

Az iskola mindenkori projektkínálata részben a diákok tényleges érdeklődéseire, részben a munkatársaink érdeklődéseire alapuló projektekből tevődik össze. Így a projektek mindig izgalmasak, élettel teliek.

 

A diák projektválasztásai képezik egyrészt az alapját a személyes tanulási/haladási útjának.

Másrészt a diák mindenkori élethelyzete valamint az aktuálisan maga elé tűzött céljai határozzák meg a személyes tanulási/haladási útját.

 

Az iskolában folyó munka két pillére

  • a személyre szabott oktatásszervezés
  • a projektalapú oktatásszervezés.

 

PROJEKT

Iskolánkban a „projekt” évfolyamokon és tantárgyakon átívelő aktivitás.

Mivel – értelmezésünkben – a projekt-aktivitás jellemző módon érdeklődés-vezérelt (t.i. a diákok és/vagy a munkatársaink érdeklődései által vezéreltek), nem csupán átfogja az iskolai tantárgyak tématerületeit, de messze túl is nyúlik azokon.

 

Projektjeinknek lehetnek konkrét céljaik – mint a gazdasági életben értelmezett projektek esetében -, de nem feltétlenül kell, hogy konkrét, számszerűsíthető céljaik legyenek.

 

Projektjeink esetében az erőforrásgazdálkodás éppen úgy lényeges elem, mint a gazdasági életben értelmezett projektek esetében. Az erőforrásaink között különös jelentőséggel bírnak a humán erőforrások – ide értve úgy a diákokat, mint a munkatársainkat.

A humán erőforrásaink között különösen nagy jelentőségűek, kiemelt figyelmet érdemelnek azok a tudás-, képesség- illetve készségelemek (kompetenciák) melyek az atipikus tehetségek jellemzői/összetevői.

Ezek a tényezők nem tudnak tárgyiasulni, anyagi minőséget felvenni.

Csak és kizárólag diákjaink és munkatársaink személyiségében, individualitásában illetve diákjaink és munkatársaink élő, jelen idejű kapcsolataiban képesek létezni. Mind ezek egy sajátos szervezeti kultúrát alkotnak.

Ethosz-orientált szervezeti kultúrát.

 

Az ethosz-orientált szervezeti kultúra biztosítja azt az inspiratív „teret”, melyben diákjaink (és, persze, munkatársaink is) mélyen megélhetik, megtapasztalhatják a futó projektekben aktivitásaikat – felügyelt módon.

 

Ezek a megélések, megtapasztalások az iskola által kezdeményezett projektek legmeghatározóbb funkciói.

 

 

SZEMÉLYRE SZABOTT OKTATÁSSZERVEZÉS

Az iskola tudatában van annak és messzemenően tiszteletben tartja, hogy MINDENKI MÁSKÉPPEN MÁS.

Mindenki egyedi egyéniség.

Mindenki másképpen, más struktúrában, más mintázatban, más dinamikával sajátítja el a világot.

 

A projektek csoportos aktivitásokra épülnek ugyan – ám azokban mindenki sajátos, mindenki másétól különböző tapasztalatokat szerez, másétól különböző élményeket él meg.

 

A személyre szabott oktatásszervezés keretében az iskola az egyedi megéléseket, egyedi tapasztalásokat azonosítja és tanúsítja – túl az aktuális egyéni élethelyzetek figyelembevételén.